Email Marketing

Email Marketing

Gần 250 tỷ Email được gửi đi mỗi ngày. Hay cứ mỗi 0.00000035 giây lại có 1 Email được gửi…. Có lẽ bạn không cần các con số thống kê mới thấy được hết tầm quan trọng, giá trị của Email Marketing trong thời đại hiện nay. Nếu bạn là người làm kinh doanh, bạn gửi tới cho đối tác, khách hàng của mình Email mời chào dịch vụ… với mong muốn người đọc sẽ thấy bên bạn cung cấp những dịch vụ tuyệt vời như thế nào.