Forum Seeding

Forum Seeding

Sự gieo mầm vào thị trường Online hoàn hảo, sẽ mang đến cho doanh nghiệp một bước tiến vững chắc trong sự thành công. Với xu hướng bùng nổ thương mại điện tử hiện nay, Forum Seeding là công việc đầu tiên doanh nghiệp cần hướng tới.
Forum Seeding (hay còn gọi là Online Seeding) là một hình thức Marketing Online phổ biến trên Internet hiện nay. Forum Seeding là chỉ những sự gieo mầm trên các diễn đàn, trên các cộng đồng mạng, trên các phương tiện mà máy tính và mạng có thể hướng tới nhằm một mục đích truyền đạt thông điệp có lợi cho thương hiệu.