Quảng cáo Facebook

Facbook Promoted post

Mẫu quảng cáo gồm 1 hình ảnh + text được lấy tự động từ 1 post trong Fanpage, Chỉ hiển thị trong News Feed, Link về1 post trong Fanpage, Tiếp cận người xem theo: Fan của Fanpage, Friends của Fan của Fanpage, Người xem có thể trực tiếp Like fanpage, Sharre Comment post ngay khi trên mẫu quảng cáo

Facebook Ads

Quảng cáo Facebook dễ dàng tiếp cận được đối tượng mục tiêu theo những tiêu chí cụ thể. Đặc biệt là tính lan truyền và độ tương tác cao.

Facebook Sponsored Stories

Facebook Sponsored Stories là một hình thức cực kỳ hiệu quả để tạo hiệu ứng truyền miệng và gây ảnh hưởng đến đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn.