Quảng cáo Google

Quảng cáo Google Adwords

Là hình thức quảng cáo từ khóa trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Khi người dùng tìm kiếm các từ khóa có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của bạn thông tin của doanh nghiệp bạn sẽ hiển thị trên trang nhất kết quả tìm kiếm của Google.

Mobile Marketing

Theo báo cáo Netcitizens của Cimigo, năm 2012 tỷ lệ người sử dụng điên thoại di động để kết nối internet lên tới 56% số người dùng internet, trong khi con số này vào năm 2011 chỉ ở mức 27%.

Quảng cáo Google Display Network Mạng hiển thị

cho phép đặt Banner, hiển thị nội dung Text trên hệ thống hàng nghìn website Publisher của Google