Quảng cáo mạng hiển thị google và tiếp thị lại

Quảng cáo mạng hiển thị google và tiếp thị lại

Quảng cáo mạng hiển thị google và tiếp thị lại

Tổng quan về Quảng cáo Mạng  hiển  thị Google và Tiếp  thị  lại

• Mạng  Hiển  Thị và Tiếp  Thị  Lại.

• Quảng  cáo  qua  ứng  dụng  trên  điện  thoại  di  động.

• Giải  Pháp  Hiệu  Quả.

Quảng  cáo  Bán  Hàng  &  Quảng  cáo  Thương  Hiệu

Quảng  cáo  Bán  Hàng  – Mong  muốn  có  được  sự  phản  hồi  từ   khách  hàng  ngay  lập  tức.  – Dựa  trên  các  tính  toán  Lời  trên  vốn  &   chi  phí  cho  mỗi  lần  chuyển  đổi. – Mục  tiêu:  tăng  lượng  truy  cập,   chuyển  đổi  &  bán  hàng.- Thách  thức:  ngân  sách  hạn  chế.

– Tỉ  lệ  nhấp  chuột  trung  bình  >  1%.

 

 

Quảng  cáo  Thương  Hiệu  – Muốn  xây  dựng  thương  hiệu  trên  thị  trường.  – Dựa  trên  chi  phí  cho  mỗi  ngàn  lần  hiển  thị/hoặc  chi  phí  mỗi  nhấp  chuột.- Mục  tiêu:  thương  hiệu  được  nhận  biết,  uy  tín   trên  thị  trường,  thương  hiệu  hàng  đầu.

– Thách  thức:  lượng  chuyển  đổi  thấp  nhưng  số   cặp  mắt  thấy  quảng  cáo  hiển  thị  cao

– Tỉ  Lệ  nhấp  chuốt  trung  bình  <  1%;  số  lượng   hiển  thị  cao.

Quảng cáo Tìm  Kiếm và Hiển  thị  cùng  lúc  tăng   hiệu  quả  quảng  cáo  online

Tăng  tốc  tìm  kiếm 

Sau  khi  nhìn  thấy  một  quảng   cáo  trên  mạng  hiển  thị,  người   tiêu  dùng  có  khả  năng  sẽ  tìm   kiếm  thương  hiệu  của  bạn   nhiều  hơn  136%.

Tăng  lưu  lượng  truy  cập 

Quảng  cáo  trên  mạng  tìm  kiếm  +   hiển  thị  cùng  lúc  sẽ  nâng  lượt   truy  cập  trang  web  hơn  tới  41%.

Thúc  đẩy  ý  định  mua  hàng 

Quảng  cáo  trên  mạng  tìm  kiếm  +  hiển  thị  cùng   lúc  sẽ  thúc  đẩy  ý  định  mua  hàng  hơn  tới  80%.

 Toc do ...

Tiềm  năng  giá  trị  của  quảng  cáo  Mạng  Hiển  Thị Google và tiếp thị lại

‑  Hiển  thị  trên  mọi  thiết  bị.

‑  Nhắm  mục  tiêu  chính  xác  (chủ  đề,  sở  thích,   nhân  khẩu  học…) ‑  Điều  chỉnh  giá  thầu  theo  ý  muốn  (CPM/  CPC)

‑  CPM  trên  mạng  hiển  thị  thấp  hơn  CPM  trên   các  phương  tiện  ngoại  tuyến.

‑  Kết  hợp  với  mạng  tìm  kiếm  để  tăng  hiêu  quả  > giải  pháp  tối  ưu  &  đơn  giản  cho  khách.

Mạng  Hiển  thị  sẽ  tìm  đến  khách  hàng  của  bạn  ở  bất  kì  nơi  đâu

Tim kh...

 Nếu  bạn  muốn  tiếp  cận  khách  hàng  hiệu  quả  nhất

Nhắm  Mục  Tiêu  theo  Nội  Dung    

Họ  ở  đâu  ?

*) Nhắm  mục  tiêu  theo   ngữ  cảnh  từ  khoá

*) Nhắm  mục  tiêu  theo  vị   trí  đặt  &  chủ  đề

Nhắm  Mục  Tiêu  theo  Nhóm   Khách  Hàng

Họ  là  ai  ?

*) Phân  loại  sở  thích

*) Tiếp  thị  lại

Chúng tôi hỗ trợ Quý khách chạy thử miễn phí để trải nghiệm dịch vụ
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất: 
094 979 5885
Hoặc gửi email cho chúng tôi: 

Email: contact@newtab.com.vn