Tạo tài khoản Business Manager

Tạo tài khoản Business Manager

Hướng dẫn tạo tài khoản doang nghiệp – Business Manager Facebook

Bước 1: Truy cập đường link: https://business.facebook.com/ và điền thông tin doanh nghiệp và tài khoản

Bước 2: Điền địa chỉ kinh doanh và các thông tin liên hệ

Bước 3: Xác nhận Email đăng ký doanh nghiệp

Các Tài sản của Business Manager bao gồm: 

 • Thành viên của Doanh nghiệp
 • Tài khoản quảng cáo
 • Các trang (Fanpage)
 • Đối tượng quảng cáo

Thêm thành viên vào doanh nghiệp

Khi thêm thành viên vào doanh nghiệp, tài khoản đó sẽ được sét các quyền có thể:

 • Quản lý tài khoản quảng cáo
 • Quản lý các Fandpage
 • Các tài sản khác.

Để thêm thành viên vào doanh nghiệp vào doanh nghiệp, bạn làm như sau:

 • Truy cập vào business.facebook.com/settings
 • Tab người dùng, chọn thêm thành viên
 • Nhập Email Facebook của thành viên đó
 • Chỉ định các tài sản cho thành viên đó quản lý

Thêm Fandpage vào doanh nghiệp

Khi thêm Fandpage vào doanh nghiệp, các thành viên và tài khoản quảng cáo có thể quản lý các hoạt động của Fandpage này.  Để thêm Fandpage vào doanh nghiệp, bạn cần làm như sau:

 • Vào business.facebook.com/setting
 • Tài khoản –> Trang
 • Thêm trang bằng 3 cách:
  • Nhập Url trang đã có
  • Yêu cầu vào trang thuộc BM khác
  • Tạo trang mới

Thêm tài khoản quảng cáo cho Doanh nghiệp

Khi thêm tài khoản quảng cáo vào doanh nghiệp, các tài khoản này sẽ được:

 • Quản lý bởi nhiều thành viên trong doanh nghiệp
 • Được cấp quyền để chạy quảng cáo trên các Fandpage

Để thêm tài khoản quảng cáo, bạn làm như sau:

 • Vào cài đặt cho doanh nghiệp
 • Tài khoản –> Tài khoản quảng cáo
 • Thêm tài khoản quảng cáo bằng 3 cách:
  • Thêm từ Tài khoản quảng cáo có sẵn
  • Thêm Tài khoản quảng cáo đang thuộc doanh nghiệp khác
  • Tự tạo Tài khoản quảng cáo cho doanh nghiệp

Để lấy ID tài khoản quảng cáo bạn làm như sau:

 • fb.com/ads/manager/account_settings/infomation
 • Chọn tài khoản quảng cáo cần lấy ID
 • Nhập ID nào vào doanh nghiệp

Thêm quyền cho các tài sản

Bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt như:

 • Thành viên có thể Quản lý tài khoản, Fandpage nào
 • Tài khoản quảng cáo được thành viên nào quản lý, quảng cáo cho Page nào
 • Fandpage được thành viên nào quản lý, đã có tài khoản nào.